Moćne riječi

Jedna od suptilnijih tehnika kojima se iskusni predavači i prodavači služe kada prezentiraju je upotreba moćnih riječi. Što su moćne riječi i kako s njima utjecati na publiku?

Iako se veći dio poruke koju predavač šalje prema publici prenosi putem neverbalne komunikacije, same riječi zbog toga nisu ništa manje bitne. Moć dobrog govornika svakako počiva i na pažljivom i pravovremenom odabiru riječi koje će izreći. Svaka riječ je zapravo simbol koji u svakoj osobi budi određenu sliku, zvuk, osjećaj, misao, sjećanje ili asocijaciju. Pokušajte i sami i promotrite što se zbiva u vašem umu kada pročitate riječ MAČKA. Možda mislite na vašu mačku koja spava ispred vas, možda se sjećate omiljene mačke iz djetinjstva i svih emocija koje ste onda prema njoj osjećali, a možda i vidite vama vrlo neprivlačnu sliku mačke kako kopa po kontejneru koja vas asocira na smrad i nečistoću. Jedan simbol - puno značenja.

Tehnika moćnih riječi radi upravo to - spominjanjem riječi koje nose pozitivno značenje na suptilan način možete utjecati na percepciju publike. Koje su to riječi? Odlično, lagano, kvalitetno, izvrsno, jednostavno, bolje, najbolje, iznimno, privlačno, sexy, fantastično i još mnogo drugih.
Pri upotrebi ove tehnike budite vrlo oprezni - morate biti suptilni, nenametljivi i prilagoditi se publici jer ćete inače tehniku okrenuti protiv sebe i pretvoriti svoju prezentaciju u propagandni program.

Primjer iz prakse

Pogledajte ovaj zanimljiv film koji prikazuje u kojoj mjeri Apple na svojim prezentacijama koristi ovu tehniku. Film spaja sva spominjanja moćnih riječi tokom jedne keynote prezentacije. Za naše okruženje ovo je svakako preintezivna upotreba tehnike, ali smisao je jasan.