O treningu

Što je Power Voice trening?

Power Voice trening je dvodnevni edukacijski program koji prenosi znanja i vještine nužne za kvalitetno prezentiranje, komunikaciju i javni nastup.

Koji je cilj treninga?

Cilj ovog treninga nije stvaranje serijskih predavača koji će pričati, prezentirati, kretati se ili izgledati na isti način. Svatko od nas ima razvijen svoj stil komunikacije, svatko od nas zna komunicirati i ima potencijal da se izražava onako kako želi. Naravno, postoje pravila i znanja koja će nam olakšati i poboljšati komunikaciju, ali osnovna bit kvalitetnog javnog nastupa nije u znanju. Bit je u tome da se pred grupom ljudi osjećate ugodno u svojoj koži, da postoji prirodna razmjena između vas i te grupe, da prirodno i lako prenesete poruku koju imate. Znanje i dobre prezentacijske vještine će vam u tome pomoći, ali ono što je primarno je kako se vi i vaši sugovornici osjećate nakon svega.
Ovaj trening će vam dati vrlo kvalitetne informacije, znanje s kojim ćete se izgraditi kao predavač, ali dati će vam i priliku da preispitate i promjenite vaš pogled na javni nastup te, možda po prvi puta, sami izaberete svoju ulogu u njemu.

Kako izgleda trening?

Trening se sastoji od teorijskog dijela i praktičnog dijela. Kroz teorijski dio daju se niže navedene informacije. Kroz praktični dio svaki polaznik tokom seminara nekoliko puta dobiva priliku za izlaganje. Izlaganja se snimaju video kamerom, zajedno s polaznikom analizira se stil izlaganja te se daju sugestije za dostizanje željenog nivoa vještine. Svaki polaznik dobiva detaljne upute za daljnju nadogradnju prezentacijskih vještina.

Većina ljudi pri javnom nastupu u većoj ili manjoj mjeri iskušava emociju straha. Iskustva pokazuju da je za većinu ljudi upravo ta emocija glavna prepreka pri dostizanju željenog stupnja prezentacijskih vještina. Zbog toga se tokom seminara, uz razne tehnike umanjivanja straha, posebna pažnja poklanja stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja koje pomaže prevladavanju te emocije.

Tokom treninga se analiziraju izlaganja najboljih svjetskih govornika kako bi se omogućilo učenje modeliranjem te upoznalo više načina efektivnog prenošenja informacija.

I kroz teoriju i kroz vježbe polaznike se usmjerava da pronađu svoj vlastiti prirodni stil izlaganja u kojem se osjećaju ugodno i samouvjereno.

Koja je razlika između ovog i ostalih treninga prezentacijskih vještina na tržištu?

Što ću naučiti?

Gdje se znanja stečena na treningu mogu primijeniti?

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen osobama svih profila koji se često nalaze u situacijama koje zahtijevaju izvrsne vještine prezentiranja:

Trening je moguće održati i na engleskom jeziku

Pogledajte dojmove polaznika.

Koliko traje trening?

Trening traje dva dana, 8 sati po danu.

Koja je cijena treninga?

Cijena je dostupna na upit

Što ako imam dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas

Kratak prospekt treninga možete preuzeti na sljedećm linku

PowerVOICE prospekt