Ponuda za organizacije

Jedan od glavnih faktora uspjeha svake organizacije je komunikacija - komunikacija među zaposlenicima i suradnicima, komunikacija unutar organizacije, ali i komunikacija prema klijentima i javnosti. Odlične ili prosječne prezentacijske vještine su ono što može prevagnuti u korist ili na štetu bilo kakve organizacije, bila ona tvrtka, sveučilište, udruga ili stranka.

Prije ugovaranja bilo kakvog konačnog oblika suradnje potrebno je napraviti kratku besplatnu analizu vaših potreba kako bi osigurali zadovoljstvo projektom te mogućnost praćenja rezultata projekta.

Od uvodnog predavanja do treninga

Dvodnevni trening Power Voice moguće je tematski i vremenski prilagoditi potrebama vaše organizacije. Možda je vašim zaposlenicima potreban samo kratki uvod na ovu temu, a nekima je možda potreban sustavan rad. Trening je moguće održati i na engleskom jeziku.

Konferencije i eventi

Ukoliko organizirate konferenciju ili neki manji događaj za klijente, možda su vam potrebne konzultacije na ovom području za organizatore i predavače. Također, predavanje na ovu temu često je zanimljivo sudionicima konferencija, bez obzira na osnovnu temu ili struku polaznika.

Ostale usluge

Neke od dodatnih usluga koje možete iskoristiti su:
- konzultacije pri izradi, dizajnu i izvođenju poslovnih prezentacija
- simuliranje poslovnih prezentacija
- individualni rad sa zaposlenicima i menadžmentom CxO razine
- procjena prezentacijskih vještina zaposlenika
- individualno planiranje razvoja
- kontinuirano praćenje razvoja i coaching zaposlenika