Pozitivna namjera

Je li vas itko ikada pokušao uvjeriti u nešto? Je li vam ikada itko pokušao nešto prodati? Je li itko od vas ikada zatražio da promijenite vaše vjerovanje o nečem? O nekom proizvodu, o nekoj usluzi, o načinu na koji bi "trebali" provoditi vaše slobodno vrijeme, o načinu na koji bi "trebali" provoditi vlastiti život?

Ako ste ikada u životu upalili televizor, pogledali jednu reklamu, vaš odgovor će biti pozitivan. Ako ste ikada razgovarali s nekim, vaš odgovor će biti pozitivan. Svjesni ste da svi pokušavaju utjecati na vas. To isto vi radite drugima i to je bit procesa komunikacije.

Sjetite se svih tih pokušaja utjecanja na vaše misli, vaše emocije, vaša vjerovanja i vašu percepciju. U koliko ste prilika napravili promjenu? Koliko je tih pokušaja uspjelo ostvariti svoj cilj, na vama je da procijenite. No, sa velikom sigurnošću može se utvrditi sljedeće:
1) ako ste u ikojem trenutku osjetili da je namjera s kojom se na vas utječe negativna, pokušaj utjecaja na vas je propao
2) ako ste osjetili za vas pozitivnu namjeru tokom utjecaja, vrlo ste vjerojatno dopustili da se na vas i dalje utječe

Javnim nastupom uvijek želite utjecati na publiku. Želite im prenijeti svoju percepciju, svoju sliku proizvoda, usluge, ideje ili koncepta. Da bi vaš javni nastup bio uspješan, prvi i osnovni preduvjet koji bi trebali ispuniti jest pokazivanje pozitivne namjere. Jako dobro znate, ako vam netko pristupa s pozitivnom namjerom, otvoriti ćete mu vrata. Ako te pozitivne namjere nema, biti ćete vrlo oprezni.

Kako to učiniti?
Problem nastaje kada ste u neutralnoj ili čak negativnoj poziciji prema onome što predajete, kada se ne želite emotivno uključiti u proces komunikacije. Kolikogod želimo biti pozitivni, ponekad to nije moguće. Ono što u toj situaciji možete napraviti jest dobro razmisliti o sljedećem:

Kako to što prodajem može pomoći publici?

Ako imate dobro argumentirani odgovor na ovo pitanje i ako ga eksplicitno iznesete pred publikom, poruka koju šaljete u tom trenutku jest: "Stalo mi je do vas, želim vam pomoći".
U tom trenutku publika će vidjeti, osjetiti i čuti da ste uložili dodatni napor, da se trudite napraviti nešto za njih i samim time vam dopustiti da dođete do vašeg cilja.

Što vam Power Voice nudi?

Svaki član publike želi da mu vaše predavanje bude korisno. Međutim, članova publike je mnogo, a njihove potrebe i ono što smatraju korisnim se razlikuje od osobe do osobe.
Naučiti ćete kako ispitati potrebe publike te kako iznjeti sadržaj na način da dovedete publiku u pozitivno stanje kroz zadovoljavanje njihovih želja i izlaganje onog što je za njih bitno.